TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

TIPS konsulenter i regionen
TIPS Sør-Øst konsulentenes hovedoppgaver: 

TIPS Konsulentene har som oppgave å etablere nettverk innen tidlig intervensjonsarbeid ved psykoser i eget foretak. Nettverket bygges opp gjennom å etablere et sentralt TIPS team som kan ha rådgivende og/eller klinisk funksjon i helseforetaket. Ved alle relevante enheter rekrutteres detTIPS kontakter som har som oppgave å identifisere og melde inn kompetansebehov, forslag til kurs og fagutviklingstiltak til TIPS team og TIPS konsulent. TIPS konsulentene bidrar til faglig utviklingsarbeid sammen med sitt helseforetak og TIPS Sør-Øst.

Det er for tiden knyttet åtte TIPS Sør-Øst konsulenter til kompetansesenteret: 


Akershus universitetssykehus
Charlotte Fredslund Hansen
Psykolog/ PhD
e-post: c.f.hansen[a]psykologi.uio.no
mobiltelefon: 991 65 092

Sykehuset Østfold:  
Inger Stølan Hymer 
Spesialsykepleier
e-post: Inger.Stolan.Hymer[a]so-hf.no 
mobiltelefon: 414 07 550

Vestre Viken HF, Sykehuset Asker og Bærum  
Lene Hunnicke Jensen 
Ergoterapispesialist i psykisk helse
e-post: LeneHunnicke.Jensen[a]vestreviken.no 
mobiltelefon: 412 91 341
 
Vestre Viken HF
Ellen Jaksland
Psykiatrisk sykepleier
e-post: Ellen.Jaksland[a]vestreviken.no
mobiltelefon: 952 41 343
 
Sykehuset Innlandet
Hilde Kristin Aam 
Spesialkonsulent /ergoterapispesialist
e-post: Hilde.Kristin.Aam[a]sykehuset-innlandet.no 
mobiltelefon: 913 50 434 

Sørlandet Sykehus 
Det er for tiden ingen TIPS konsulent ved Sørlandet Sykehus

Sykehuset i Vestfold 
Marit Holter 
Psykiatrisk sykepleier
e-post: Marit.Holter[a]siv.no
mobiltelefon: 911 70 879
 
Kristin Lie Romm
Leder TIPS Sør-Øst
e-post: k.l.romm[a]medisin.uio.no
mobiltelefon: 970 09 863
 
TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll