TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

NICE retningslinjer for barn, ungdom og pårørende
I januar 2013 kom nye kliniske retningslinjer fra NICE (National Institute for Health and Care Excellence) for psykoser og schizofreni hos barn og unge under 18 år. I Norge har vi fortsatt ikke kliniske retningslinjer for psykoselidelser spesifikt for denne aldergruppen. Den elektroniske versjonen som det er lenket til nedefor kan være et nyttig verktøy for deg som jobber med de yngste psykosepasientene. Retninglinjen er godt strukturert og lett å finne fram i. Legg også merke til en egen seksjon med "Ikke gjør"- anbefalinger her som er nye av februar 2014:
 
Kan du de nye retningslinjene for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykose?
Publisert: 13.03.2014
TIPS Sør-Øst har laget en undervisningsvideo med presentasjon av innholdet i de nye retningslinjene:
 
 
Nye nasjonale faglige retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av psykoselidelser er lansert. Nedenfor finner du TIPS Sør-Østs nye undervisningsvideo som gjennomgår viktig innhold i dokumentet med vekt på bruk i klinikken. Lege Kristin Lie Romm formidler retninglinjens innhold på en klar og tydelig og måte og har klinikerens perspektiv som utgangspunkt. Kanskje kan videoen være et nyttig læringsverktøy på et fagmøte for behandlere på din enhet?
Videoforelesning: Ny nasjonal faglig retningslinje - gjelder alle! Med vennlig hilsen Helsedirektoratet

Undervisning om innholdet i de nye retningslinjene for psykoselidelser ved lege Kristin L. Romm, TIPS Sør-Øst

TIPS: hvis du trykker på firkanten øverst i høyre hjørne på visningen får du opp et annet visningsvindu med større fleksibilitet i forhold til valg.
 
Les mer...
FagTIPS
FagTIPS seminarene er en arena der viktige bidragsytere innen forskning og praksis presenterer aktuelle tema. Seminarene er gratis og holdes i Fridtjof  Nansens vei 12,  inngang A, 5. etg.
 
   Fredag 28. mars 12 - 15
 
  Tor Gunnar Værnes, psykologspesialist/stipendiat TIPS Sør-Øst
  "Et historisk blikk på schizofreni og diagnose"

  Påmelding

  Fredag 25. april 12 - 15 

 
Helen Kvalheim, psykiatrisk sykepleier, Vestre Viken HF & Martine de Lange, skribent og bruker
  "Kognitiv miljøterapi - Behandling og relasjon i ett"

  Påmelding


 
Artikkelomtale: Psykotisk lidelse versus psykotiske symptomer – hvordan skal det forstås?
Publisert: 13.03.2014

Hvorvidt psykosefeltet bør fokusere på psykotiske symptomer også i andre diagnosegrupper er ikke et enkelt spørsmål. På den ene siden frister det å si nei – det får være grenser for hvor mye man skal spre seg utover. På den andre siden er det denne bredden klinikken sliter med i sitt daglige virke. Hvordan vet vi at vi har en pasient med en primær psykose, en bipolar pasient med psykotiske symptomer, en rusutløst psykose, eller en ustabil personlighetsforstyrrelse med psykotiske symptomer, evt PTSD?

Les mer...
TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll