TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Nye behandlingsformer ved alvorlig psykisk lidelse! TIPS konferansen 2015
 
Nedenfor finner du presentasjoner fra TIPS konferansen 2015
 
 
Ian Hickie 
Developing enhanced primary care services (headspace) for young people with emerging mood or psychotic disorders                                                    
          Presentasjon
Ian Hickie
Developing on-line mental health services for young people with mood or psychotic disorders
 
Fiona Lobban
How can we best support relatives in ways that really work, and can really happen?
 
Ann Færden
ENDRET SKJERMING - ØKT VERDIGHET OG ÅPENHET
Brukerdrevet Innovasjonsprosjekt2014-2016
 
Kristin Lie Romm
HJELP MEG, DET HASTER!
Brukerdrevet innovasjonsprosjet i Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS
 
Kenneth Hugdal
Cognition and neurobiology of auditory hallucinations
 
Lex Wunderinck
Long-term outcomes and antipsychotic treatment strategies in remitted first episode psychosis 
 
Julian Leff
Avatar therapy for auditory hallucinations
 
  
  
  
  
  
  
TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll