TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

TIPS TV - Undervisningsfilmer
For de som ønsker støtte og materiell til undervisning i eget foretak eller ut mot primærhelsetjenestene, vil TIPS Sør-Øst her dele en del presentasjoner og videoforedrag. Arkivet vil bygges opp gradvis. Nytt materiell vil annonseres løpende.
 
Nedenfor finner du noen relevante undervisningsfilmer:
 
Du finner også aktuelle filmer og videoer som kan brukes som støtte i klinisk arbeid på nettsiden psykose-bipolar.no 


______________________________________________________________________________________________________________
 Alliansesamtaler med familien - psykoedukativt familiesamarbeid som metode
 
 
 ________________________________________________________________________________________________________
 
Familien gjør en forskjell - kunnskapsbasert familiesamarbeid ved psykose  
 
 
 __________________________________________________________________________________________________________
 
Tankens kraft - kognitiv terapi ved psykoselidelser 
 
 
 
 
 
TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll