TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

TIPS konsulenter
TIPS Sør-Øst konsulentenes hovedoppgaver:

TIPS Konsulentene har som oppgave å etablere nettverk innen tidlig intervensjonsarbeid ved psykoser i eget foretak. Nettverket bygges opp gjennom å etablere et sentralt TIPS team som kan ha rådgivende og/eller klinisk funksjon i helseforetaket. Ved alle relevante enheter rekrutteres det TIPS kontakter som har som oppgave å identifisere og melde inn kompetansebehov, forslag til kurs og fagutviklingstiltak til TIPS team og TIPS konsulent. TIPS konsulentene bidrar til faglig utviklingsarbeid sammen med sitt helseforetak og TIPS Sør-Øst.

TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll