TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Tidlig intervensjon ved alvorlig psykisk lidelse
  • Å oppdage og behandle alvorlig psykisk lidelse så tidlig som mulig kan bidra til å hindre og lindre stor menneskelig nød.

  • Det er like viktig å behandle alvorlig psykisk lidelse så tidlig som mulig i forløpet som det er å oppdage og behandle alvorlig somatisk sykdom.
  • I psykisk helsevern har vi fortsatt store utfordringer når det gjelder å komme tidlig nok til for å hjelpe mennesker med alvorlig psykisk sykdom som for eksempel psykoselidelser.

  • Med tidlig intervensjon ved psykose og alvorlig psykisk lidelse mener vi tidlig oppdagelse og behandling av mulig psykoserisiko og/eller psykose.

  • Ved  tidlig intervensjon ved psykoserisiko  er målsettingen å forhindre eller utsette psykosegjennombrudd hos personer som vurderes å være i svært høy risiko for å utvikle psykose. Det er enda uklart hvilke intervensjoner som bør tilbys, men regelmessig oppfølging for å vurdere symptomer og psykisk status, normalisering av symptomer og psykoedukasjon har vist ønsket effekt for noen pasienter

  • Hvis  psykose  likevel utvikles, er målet å gjøre varigheten av ubehandlet psykose  -  VUP   - så kort som mulig. Ved tidlig intervensjon ved psykose er målsettingen å igangsette optimal behandling så tidlig som mulig etter at en psykose har oppstått.  
 
 
 
TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll