TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

TIPS modellen
TIPS Sør-Øst er organisert og drives som et faglig nettverk med forgreninger ut i alle helseforetakene i Helse Sør-Øst. Målet er å skape varige strukturer for ivaretakelse av kompetanse om tidlig intervensjon ved psykose og kunnskapsbasert utredning og behandling av pasienter med psykoselidelser. TIPS konsulentene som er knyttet til kompetansesenterets kjerne har helt sentrale roller i forhold til å kjenne lokale behov og å bygge og vedlikeholde faglige nettverk i sine helseforetak. Illustrasjonen viser et eksempel på hvordan en TIPS organisering kan se ut. Det er viktig å påpeke at helseforetakene må finne fram til sin optimale modell for TIPS arbeidet.
 
TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll