TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Utredning og behandling ved psykoselidelser
I menyen til venstre finnes en god del fagstoff og informasjon om utredning og behandling. Nasjonale retningslinjer ligger som overordnet dokument her. TIPS Sør-Øst har i tillegg laget utredningsveiledere både for barn og voksne, og nærmere beskrivelse av noen av de sentrale anbefalingene i forhold til behandling finnes også i denne seksjonen.
TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll