TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Verktøykasse for leder og kliniker
I denne seksjonen finner du til venstre en del verktøy som du forhåpentligvis både som kliniker og leder kan ha nytte av i din hverdag. Målet er å bygge en verktøykasse som gjør at det du har behov for er lett tilgjengelig. Dette er derfor en del av nettsiden som er kontinuerlig "under arbeid". Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger og tips om mangler og innspill til forbedringer.
TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll