TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

NyhetsTIPS - Tidsskrift for tidlig intervensjon ved psykose
NyhetsTIPS blir digital magasin!
 
Den papirbaserte versjonen av NyhetsTIPS vil erstattes av et nytt, digitalt magasin. Her skal vi tilby fagstoff gjennom tekst og levende bilder, tilgjengelig for deg, uavhengig av om du foretrekker smarttelefon, nettbrett eller PC.
 
Vi håper at vi kan nå mange flere på denne måten, og målet er at magasinet vil bli en relevant kilde til informasjon om forskning og fagutvikling, i bred forstand, til alle som er interessert i kunnskap om tidlig intervensjon og psykose.
 
Det nye magasinet skal lanseres våren 2017.
 
 
NyhetsTIPS utgis av TIPS Sør-Øst og kommer ut to ganger i året. 
Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm
Redaktør: Kristine Gjermundsen
Design: Craft By Lene (Lene Jensen)
Trykk: Konsis
Opplag: 1500 

Vi mottar gjerne bidrag til NyhetsTIPS. Kontakt oss dersom du har aktuelt stoff til tidsskriftet
  
NyhetsTIPS 

2015

NyhetsTIPS nr  1
NyhetsTIPS nr 2
2014
NyhetsTIPS nr 1 Last ned

NyhetsTIPS nr 2

Last ned
2013
NyhetsTIPS nr 1 Last ned 

NyhetsTIPS nr 2

Last ned
2012
NyhetsTIPS nr 1 Last ned 
NyhetsTIPS nr 2 Last ned 
2011  
NyhetsTIPS nr 1 Last ned
NyhetsTIPS nr 2 Last ned
2010  
NyhetsTIPS nr 1 Last ned
NyhetsTIPS nr 2 Last ned
2009  
NyhetsTIPS nr 1 Last ned
NyhetsTIPS nr 2 Last ned
2008  
NyhetsTIPS nr 1  Last ned
NyhetsTIPS nr 2 Last ned
2007  
NyhetsTIPS nr 1 Last ned
NyhetsTIPS nr 2  Last ned
2006  
NyhetsTIPS nr 1 Last ned
NyhetsTIPS nr 2 Last ned 


 
 
 
TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll