TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Kurs, seminarer, workshops og konferanser

TIPS Sør-Øst tilbyr en rekke kurs, konferanser og utdanningstilbud spesielt rettet mot utredning og behandling.
 
Utover dette arrangeres det jevnlig seminarer og foredrag med både nasjonale og internasjonale spesialister innen feltet.
 

TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll