TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

TIPS Kontakter

En TIPS kontakt er en funksjon som kan gis til en ansatt med særlig interesse for psykoselidelser, og som har lyst til å være med i et nettverk med andre TIPS kontakter i sitt helseforetak. En av funksjonene kan for eksempel være å kartlegge behov for kompetanse på sin enhet, og å lokalisere ressurser i forhold til hva slags kompetanse enheten og sykehuset faktisk besitter. Å ha oversikt over ressurspersoner som har særlig kompetanse og interesse for psykoselidelser er nyttig. Slik kan man ha større mulighet til å ivareta kompetanse internt, ved å bruke de lokale ressursene man har tilgjengelig.

TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll