TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Trenger du hjelp? For pasienter og pårørende

Lurer du på om det du opplever kan være psykose eller tidlige tegn på psykoseutvikling, finnes det hjelp. 

Som familiemedlem og pårørende kan du også ha spørsmål.

  • Våre brosjyrer kan være nyttige ved spørsmål omkring psykose og tidlige tegn på psykose 
  • Du kan alltid kontakte fastlegen din dersom du har spørsmål eller behov for hjelp. Fastlegen vil snakke med deg og vil kunne hjelpe deg videre ved behov. 
  • Andre steder som kan tilby hjelp med psykosespørsmål: TIPS Sør-Øst har TIPS konsulenter ved flere helseforetak som kan bidra i spørsmål om psykose, alvorlig psykisk lidelse og behandlingstilbudet i sitt sykehusområde. 
 
Lavterskeltjeneste ved mistanke om psykose. Alle kan ringe. Betjenes mandag - fredag mellom kl 08.30 og 15.30
Psykiatrisk legevakt i Oslo 
 

Avklaringsteamet, Diakonhjemmet Sykehus:
Telefon: 22 02 98 00
 
Østfold  
TIPS Teamet Sykehuset Østfold 
TIPS telefon: 962 02 029
Åpningstid:0800 - 1500

Vestre Viken 
Asker DPS, TIPS Asker og Bærum
Telefon: 66 75 16 65
Åpningstid: 0800 - 1530

Drammen DPS
TIPS Telefon: 971 40 743


Vestfold

TIPS Sykehuset Vestfold
TIPS telefon: 33 37 59 50
Åpningtid: 0800 - 1500

Akershus universitetssykehus
Divisjon psykisk helsevern

Sykehuset Innlandet 
TIPS Sykehuset Innlandet
TIPS telefon: 62 58 83 33
Åpningtid: 0800 - 1530

 
 
TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll