TIPS Sør Øst logo
- Regional kompetansetjeneste for tidlig intervensjon ved psykose

Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser
Helsedirektoratet lanserte våren 2013 ny Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med psykoselidelser

TIPS Sør-Øst skal som kompetansetjeneste bidra til å implementere kunnskapsbasert praksis og nasjonale retningslinjer.

Nasjonal retningslinje for psykoselidelder - fulltekst - pdf

Nasjonal retningslinje for psykoseliderlser - kortversjon - pdf
TIPS Sør-Øst | Fridtjof Nansens vei 12, inngang A , 0369 Oslo | Telefon: 22 93 10 03 | E-post: tipsso@ous-hf.no
Redaktør: Kristine Gjermundsen    Ansvarlig redaktør: Kristin Lie Romm | Publiseringsløsning levert av Digitroll